Forbrukervarsler

Låser av merket Onity
Du kan ha ha bekymringer på grunnlag av den siste mediedekningen rundt hotellåser av merket Onity. Hos Radisson Hotel Group er trygghet og sikkerhet for våre gjester svært viktig. Som en ekstra forholdsregel sendte vi tidligere i år låsfabrikanten’s retningslinjer for forbedringstiltak til våre franchisetakere i tilfelle noen av dem skulle bruke slike låser. Mer informasjon er tilgjengelig på Onity-merkets hjemmeside.  

Lotteri- eller gevinstsvindel
Radisson Hotel Group er blitt kjent med at personer som har base i Kina uten tilknytning til våre hoteller, muligens utgir seg for å være våre ansatte eller på annen måte tilknyttet oss, tar kontakt med forbrukere og hevder at sistnevnte har vunnet oppdiktede konkurranser, lykkespill, sjansespill eller andre former for gevinster, og krever utlevert bankdetaljer og/eller andre fortrolige personopplysninger for å utbetale de falske premiene (det være seg kontanter eller gavesjekker). Dette er ikke genuine kommunikasjonsmåter fra vår organisasjon.  

Gjør min ferie-svindel
Vi har også blitt kjent med et antall uoppfordrede falske samtaler til forbrukere som angivelig skal være fra Radisson-hoteller og tilbyr innkvartering på et hvilket som helst Radisson-hotell mot at det betales et depositum med kredittkort. Radisson er ikke tilknyttet og sponser ikke noen slike kampanjer eller tilbud.  

Arbeidssvindel
Et antall uoppfordrede falske e-poster har sirkulert som påstår å tilby ansettelse ved ett av våre hoteller, som ofte hevder at vi vil åpne et nytt Radisson eller Park Inn-hotell på steder som Nigeria, Benin, India eller Storbritannia. Disse e-postene retter seg til arbeidssøkende som har postet sine biografiske informasjon på internettsider og ofte inneholder feilstavede ord og uvanlige svaradresser. E-postene inneholder vedlagte dokumenter med et offisielt utseende og utgir seg for å tilby arbeid uten behov for dybdeintervjuer. Gjerningsmennene ber deretter om sensitive personopplysninger (passnummer, personnummer eller andre personopplysninger) og/eller betaling av avgifter til tredjepart, angivelig for arbeidstillatelser eller visum. Dette er ikke genuine tilbud fra vår organisasjon.  

Vår anbefaling
Ikke gi noen sensitive personopplysninger eller send betalinger til tredjeparter som svar på slike tilbud. For å kontrollere gyldigheten av eventuelle mistenkelige henvendelser eller meldinger som angivelig involverer Radisson Hotel Group, kontakt vår Customer Support.  

Sist oppdatert 30. januar, 2015.