Vilkår og betingelser

Gavekortet
Radisson Hotel Group-gavekortet ("gavekortet") utstedes av det danske aksjeselskapet Rezidor Loyalty Management A/S, som har registrert hovedkontor på Amager Strandvej 60¬-64, 3. etasje, 2300 København - S, Danmark. Gavekortet er et lukket, forhåndsbetalt kort og er et betalingsmiddel som kan brukes på Radisson Hotel Group-hoteller i følgende land ("valgt land"):
Bahrain, Belgia, Danmark, De forente arabiske emirater , Egypt, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Jordan, Kroatia, Kuwait, Latvia, Libanon, Litauen, Libien, Luxembourg, Malta, Nederland, Norgem, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Østerrike.
Radisson Hotel Group-hoteller defineres som hotellene som drives under merkene Radisson Blu Hotels & Resorts (bortsett fra Radisson Edwardian Hotels) og Park Inn by Radisson.

KJØPE GAVEKORTET
Gavekortet er laget for og er tilgjengelig for enkeltkunder og firmakunder, enten som fysiske kort eller e-gavekort. Du kan kjøpe gavekortet på deltakende hoteller, på nett, ved å ringe til Radisson Hotel Group kundesenter for gavekort (Tel: +353 1 2159051- pris per tellerskritt i det lokale nettverket for utenlandssamtaler til den irske republikken gjelder, pris for mobilsamtaler kan variere) og i tilfelle firmakunde via det globale salgskontoret. Som firmakunde defineres enhver person eller juridisk enhet som kjøper minimum tjuefem (25) gavekort om gangen.

Hvis er gavekort blir kjøpt på nettet kan den som kjøper gavekortet personalisere det ved å laste opp et bilde som blir trykket på forsiden av gavekortet. Klikk her for å lese betingelsene.

Alle kjøp av gavekortet gjøres direkte fra utstederen, Rezidor Loyalty Management A/S. Enkeltkunder kan bare betale via kredittkort, firmakunder kan betale enten via kredittkort eller ved fakturering.
Onlinekjøp gjennomført av enkeltkunder kan bli kansellert ved å sende skriftlig varsel til: Radisson Hotel Group Gift Card Support Centre, European Reservation Centre 4th Floor - Block 7, Belfield Office Park, Clonskeagh, 4 Dublin, Ireland innen fjorten (14) kalenderdager fra kjøpsdato, med forbehold om at gavekortet ikke brukes til betaling.

FASTSATTE VERDIER OG KOSTNADER
Når gavekortet kjøpes på nett eller via telefon (kundesenter for gavekort), eller kjøpes av firmakunder, er bare fastsatte verdier tilgjengelige i EUR og GBP (20-50-75-100-150 EUR/20-50-75-100 GBP). Hvis gavekortet kjøpes på hotellet, har kunden muligheten til å bestemme fastsatt beløp, fra 20,00 EUR/20,00 GBP, men ikke overgå EUR 150,00/GBP 100,00.
Kjøpsprisen for et gavekort tilsvarer den fastsatte verdien til gavekortet pluss ethvert behandlingsgebyr og leveringskostnader, hvis det er slike.
Hvis gavekortet kjøpes på et hotell, avkreves ikke behandlings- eller transportgebyr. Kjøp på nett, kjøp via telefon til Radisson Hotel Groups kundesenter for gavekort og via de globale salgskontorene (bare firmakjøp) fører til behandlings- og leveringsgebyr som varierer avhengig av foretrukket transportmåte og leveringssted. Behandlings- og leveringskostnader betales av kunden og kommer i tillegg til innkjøpsprisen. Gjeldende gebyrer vil bli beregnet og bli vist før fullføringen av kjøpet.

LEVERING
Gitt at ordren legges inn før kl. 14.00 GMT, vil det fysiske gavekortet bli sendt ut samme dag (mandag til fredag, unntatt offentlige helligdager). E-gavekortet er tilgjengelig innen én (1) dag og vil bli sendt til mottakeren via e-post.
Kjøperen av et gavekort er eneansvarlig for å sende inn riktig leveringsadresse. Radisson Hotel Group er ikke ansvarlig for sen eller manglende levering forårsaket av feil leveringsinformasjon eller noen annen grunn som ikke ligger innenfor Radisson Hotel Groups kontroll.

AKTIVERING AV GAVEKORTET
Når betaling er mottatt, aktiveres gavekortet automatisk i løpet av én dag fra utsendelsesdato, eller for firmakunder innen én dag etter bekreftet mottak av gavekortene. Hvis kortet kjøpes på et deltakende hotell, eller kunden kjøper et e-gavekort, aktiveres gavekortet umiddelbart. Når gavekortet er aktivert, identifiseres det som e-penger i sirkulasjon av et datasystem på nett. Gavekortet kan ikke tilføres verdi på nytt.
PIN-koden som hører til gavekortet er ikke tilknyttet aktiveringen av gavekortet, men tjener utelukkende til sikkerhetstiltak ved innløsning, for sjekking av verdi og tapshindring per registrering (se under).

FOR MANGE VAREMERKER OG LAND
Gavekortet kan brukes til å betale for hotelltjenester og forbruk på et Radisson Hotel Group-hotell i et valgt land, dvs. innkvartering på gjesterom, bruk av restaurant og bar, bruk av spa. Kortets verdi kan ikke løses inn i kontanter, og gavekortet kan heller ikke brukes til forhåndsbetaling av nettreservasjoner for hotellrom eller tjenester. Verdien av gavekortet kan brukes helt eller delvis i enhver transaksjon, men må brukes innen utløpsdatoen.

GYLDIGHET
Fra aktiveringsdato skal gavekortet være gyldig for en periode på tjuefire (24) måneder. Hvis eieren av gavekortet ikke har brukt opp totalt fastsatt verdi ved utløpsdatoen, vil Radisson Hotel Group etter skriftlig forespørsel refundere et beløp som tilsvarer gjenværende fastsatt verdi, underlagt et behandlingsgebyr på 25 EUR per gavekort eller per gavekortnummer i et e-gavekort. Alle forespørsler om refusjon må gjøres skriftlig ved å sende inn skjemaet, underskrevet av søkeren til

Radisson Hotel Group​ Gift Card Support Centre
European Reservation Centre 4th Floor - Block 7,
Belfield Office Park, Clonskeagh, 4
Dublin,
Republic of Ireland
senest tolv (12) måneder etter utløpsdato. Det skal inneholde gavekortnummeret og PIN-kode samt korteierens adresse og kontoopplysninger. Hoteller kan ikke refundere i form av kontanter.

KORTVERDI
Hver gavekorttransaksjon vil debiteres mot gavekortets verdi; hvis transaksjonen overgår gjenværende verdi, må brukeren betale forskjellen direkte til hotellet med en annen betalingsmetode. Eieren av gavekortet kan når som helst sjekke gjenværende verdi gjennom nettilgang til gavekortets sporingsfunksjon (www.giftcard.rezidor.com) hvis tilgangsinformasjon vil bli gitt i form av et kortnummer og PIN-kode, som trykkes på baksiden av det fysiske gavekortet under et lag som skal skrapes av, eller som nevnes i e-posten dersom et e-gavekort ble kjøpt.

FORHINDRING AV TAP
Gavekortet skal alltid oppbevares trygt og like sikkert som kontanter.
For å minimere risikoen for skade i tilfelle tap eller tyveri, kan gavekortet registreres på www.giftcard.rezidor.com. PIN-koden som leveres sammen med gavekortet, er nødvendig for registreringen. Så snart gavekortet er registrert, kan kortets rettmessige eier i tilfelle tap eller tyveri av kortet blokkere gavekortet på nett og må kontakte Kundesenteret for gavekort. Den gjenværende verdien på gavekortet vil bli overført til et nytt kort, som vil bli sendt til kortets eier.
Hvis gavekortet ikke registreres, kan ikke kortet blokkeres. Hvis kortet mistes eller blir stjålet, vil det ikke bli erstattet.

GJELDENDE LOV
Kjøp av gavekortet er underlagt dansk lov. Kjøperen og eieren av gavekortet skal i tilfelle det oppstår en disputt om gavekortet, sende inn kravet til gjeldende domstoler i København.

DATABESKYTTELSE
Gavekortet medfører registrering av personlige data, dvs. navn og adresse til mottaker og opplysninger om kjøperens kredittkort. Radisson Hotel Group søker å sikre at all behandling og lagring av slike personopplysninger gjøres i henhold til dansk lov om behandling av personopplysninger (DAPPD). Dette omfatter særlig at Radisson Hotel Group nøye overvåker at alle dets underleverandører setter i verk sikkerhetstiltak for å unngå tap, skade og bedragersk bruk av slike personopplysninger. Radisson Hotel Groups policy for databeskyttelse slik den er beskrevet på www.rezidor.com gjelder.

VILKÅRENES OG BETINGELSENES VARIGHET
Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde fra publiseringsdato; de kan forandres, forandringene vil tre i kraft ved publisering av endrede vilkår og betingelser på denne siden, der oppdateringens dato legges ut.